5-27%-os áfa kulcs alá tartozó termékek 2023

Áfa kulcs besorolások

Áfa kulcsok és a tevékenységek adómentes köre 2018. január 1-jétől. Frissítés: 2023 jan 01

Fejleszd vállalkozásod és növeld bevételeid a Szolgáltatáskereső segítségével!

Start csomag: Vállalkozás regisztráció és 3db Szolgáltatás hirdetése ingyenes és mindig is az marad!

Vágjunk bele!

Szolgáltatáskereső a szolgaltat.com-tól

Szolgáltatáskereső
Folytatás>>

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 82. §

 • (1) Fő szabály szerint a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások után fizetendő áfa általános mértéke az adó alapjának 27 százaléka.
 • Kivételt jelentenek az Áfa tv.3. és 3/A. számú mellékletében szerepelő termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások,
 • amelyek az Áfa tv. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján 5% illetőleg 18%-os adómérték alá esnek.

Az 5%-os adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

5-os áfa kulcs alá tartozó termékek

Élő állat, hús, tej, gyógyászat 5%

 • Fajtiszta tenyészsertés
 • Háziasított sertés, 50 kg-nál kisebb súlyú (a fajtiszta tenyészsertés kivételével)
 • Elő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg súlyú (a fajtiszta
  tenyészsertés kivételével)
 • Elő, háziasított sertés, legalább 50 kg súlyú (a legalább egyszer ellett, legalább
  160 kg súlyú koca, valamint a fajtiszta tenyészsertés kivételével)
 • Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve
 • Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva
 • Fajtatiszta tenyész szarvasmarha
 • Más, élő háziasított szarvasmarha
 • Fajtatiszta tenyészjuh
 • Más, élő háziasított juh
 • Fajtatiszta tenyészkecske
 • Más, élő háziasított kecske
 • Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, egész vagy fél
 • Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt,
  csonttal, „kompenzált” negyedek
 • Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt,
  csonttal, egyben vagy darabolva – elülső testnegyed
 • Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt,
  csonttal, egyben vagy darabolva – hátulsó testnegyed
 • Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, egész vagy fél
 • Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal,
  „kompenzált” negyedek
 • Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal,
  elülső negyedek egyben vagy darabolva
 •  Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal,
  hátulsó negyedek egyben vagy darabolva
 • Egész vagy fél háziasított bárány, frissen vagy hűtve
 • Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, egész vagy fél
 • Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, rövid
  elülső negyed
 • Egész vagy fél háziasított bárány fagyasztva
 • Más háziasított juhhús fagyasztva, egész vagy fél
 • Más háziasított juhhús fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, rövid elülső
  negyed
 • Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, egész vagy fél
 • Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, rövid elülső negyed
 • Háziasított kecskehús, fagyasztva, egész vagy fél
 • Háziasított kecskehús, fagyasztva, rövid elülső negyed
 • Házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva (kivéve: 0203 1110,
  0203 2110 teáor)
 • A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva
 • Madártojás héjában, frissen
 • Tej (kivéve az anyatejet, az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt tejet és az ESL 0401 10-ből
 • Emberi fogyasztásra alkalmas élő hal, a díszhal kivételével 0301-ből
 • Emberi fogyasztásra alkalmas hal (ideértve a halbőrt, ikrát, haltejet, halmájat és egyéb belsőségeket is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápa kivételével
  0302-ből 0303-ból
 • Emberi fogyasztásra alkalmas halfilé és más halhús (aprított is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápahús kivételével 0304-ből
 • Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

Gyógyászat

 • Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot
  szabályozó törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó olyan humán
  gyógyszerek,
  • amelyeket külön jogszabályban meghatározott hatóság forgalomba
   hozatalra engedélyezett,
  • valamint a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az
   erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek;
  • Humán gyógyászati célú magisztrális készítmények.
 • Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra,
  kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben
 • Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra kerülő
  diagnosztikai reagensek
 • Orvosi radioaktív izotópok
 • Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, valamint anyatej-helyettesítő és
  anyatej-kiegészítő tápszerek
 • Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar nyomású
  palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag gyógyszerkönyvi
  minőségű termék)
 • Braille-tábla
 • Fehér bot vakoknak
 • Pontozó vakoknak
 • Braille-tábla fémből
 • Braille-írógép vakoknak
 • Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség által a
  tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék)
 • Telefonkezelő adapter vakok számára
 • Braille-óra vakoknak
 • Könyv
 • Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány);
  Egyéb újság, folyóirat (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány)
 • Kotta
 • A 15. és 17. pontban meghatározott termékek bármely más fizikai adathordozón
  reprodukált formája

Termékek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról,

 • támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló,
 • 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 2012. január 1. napján hatályos 10.számú mellékletében meghatározott gyógyászati segédeszközök közül:
 • Lábortézisek dongalábra
 • Lábortézisek a láb izomzatának bénulására
 • Peroneus-emelők
 • Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített boka-láb ortézisek
 • Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípőortézisek
 • Négykörsínes térd-boka-láb ortézisek
 • Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez
 • Felső végtagok protézis-rendszerei
 • Alsó végtagok protézis-rendszerei
 • Epithesisek C-3 Ortopéd cipő csonkolt vagy rövidült végtagra, C-4 Ortopéd cipő erősen deformált és rövidült végtagra
 • Csonkharisnyák
 • Tracheostomiás segédeszközök
 • Sztómaterápiás segédeszközök a 09 18 14 06 ISO-kód alá tartozó sztómavédők kivételével
 • Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített kormányzással
 • Tápszondák
 • Távcsőszemüvegek
 • Hanggenerátorok

5%-os szolgáltatások

 • Távhőszolgáltatás, ideértve a villamos energiáról szóló
  törvény alapján megújuló energiaforrásnak minősülő
  energiaforráson alapuló hőszolgáltatást
 • Előadóművész személyes közreműködésével
  a) vendéglátás keretében, üzletben,
  b) nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény keretében, zárt körben, vagy
  c) belépődíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás.
 • Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom

Vendéglátás áfa kulcsok 2023

Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom 5%

Vendéglátós vállalkozó vagy? Töltsd le a mindenre kiterjedő pontos szószerinti törvényt:

Az új lakóingatlanok áfája

 • A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert 5%, ha meghaladja 27% osztályba sorolódik
 •  A 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert 5%, ha meghaladja 27% osztályba sorolódik

Az új lakóingatlanok átmeneti szabályozása.

A négyzetméterek számítását az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK rendelet) alapján kell elvégezni. Amennyiben a lakóingatlan megfelel az előírásoknak, akkor az általános forgalmi adó mértéke 5 százalék, ellenkező esetben (pl. a hasznos alapterület 400 m2), akkor az adó mértéke 27 százalék. Ez a szabály 2022. december 31-ég lenne igaz, de egy év közbeni Áfa törvény módosítás ezt a dátumot kitolta 2024. december 31-éig. A legújabb változás pedig az, hogy az 5 százalékos lakásáfa 2028. december 31-éig alkalmazható abban az esetben, ha

 • építési engedélyhez kötött építési munka esetén a lakóingatlan építésére az építési engedély 2024. december 31. napjáig véglegessé válik vagy
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb 2024. december 31. napján bejelentetik

A 18%-os adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

Termékek

 • Tejtermékek (kivéve az anyatejet, továbbá a 3. számú melléklet I. rész 54. pontja szerinti termékeket)
 • Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat,
  • amelyek általában tej és permeátum – esetenként savó és/vagy tejszín – különböző arányú keverékéből állnak
  • és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél)
 • Ízesített tej
 • Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék

18%-os szolgáltatások

 • Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás
 • A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2012. január 1. napján hatályos állapota szerint meghatározott alkalmi szabadtéri rendezvényre történő, kizárólag belépést biztosító szolgáltatás.

27%-os áfa kulcs alá tartozó termékek

A felsorolás rendkívül egyszerű lesz!

 • Minden más!
 • Frissítés: 2022.01.15.-én a hatósági áras cukor, liszt, étolaj továbbra is 27%-os. (forrás: ado,hu)

A törvény szerint fő szabály a 27%-os áfa. Ez alól vannak kivételek, amelyek felsorolásra kerültek az  5%, 18% és a mentes alá tartozók között.

Alapvető élelmiszerek áfa kulcsa

Nincs egységes áfakulcs megállapítás. Vázlatosan összesítve:

 • A hús félék és a tej 5%,
 • a tejtermék, pékárú 18%,
 • cukor, liszt étolaj 27%.
 • további részletek a fenti felsorolásokban.

Tárgyi adómentes tevékenységek áfa szempontjából

 • postai szolgáltatás;
 • sérült- és betegápolás, kapcsolódó szállítás;
 • humán-egészségügyi szolgáltatások; emberi szövet, anyatej, vér értékesítése;
 • biztosítás;
 • hitel, pénzkölcsön nyújtása;
 • banki folyószámla szolgáltatás;
 • postai bélyeg, illetékbélyeg;
 • szerencsejáték szolgáltatások;
 • beépített ingatlan értékesítése, ha már eltelt 2 év a használatba vételi engedély jogerőssé válása és az értékesítés időpontja között;
 • beépítetlen ingatlan (kivéve építési telek);
 • ingatlan bérbeadása

Az oldalon szereplő adatokat könyvelők egyszerűsítették le, de a törvényalkotó ezeken változtathat. Az adatok tájékoztató jellegűek. Bizonyítékként nem szolgálhatnak. Hivatalos Áfa törvény innen tölthető le: https://njt.hu/jogszabaly/2007-127-00-00

…..a szolgáltatáskeresőn láttam és érdeklődni szeretnék, hogy…