Nyilatkozatminta

Nyilatkozatminta

  1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
    Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

A szolgáltat.com szolgáltató a vásárló számára az elállási joga gyakorlásához nyilatkozatmintát
biztosít, amelyet a vásárló adatait kitöltve visszaküldhet.
A vásárló nem köteles a minta dokumentumot felhasználni. Más formát is választhat. A lényeg, hogy
a beküldött nyilatkozatból kiderüljenek a vásárló (a szolgáltató kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges) adatai, a hirdetés időpontja és a termék beazonosítható legyen.
A vásárló Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján az alábbi nyilatkozatot töltheti ki.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
“2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: szolgáltat.com mail: szolgaltat.com@gmail.com
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés tekintetében: „termék vagy szolgáltatás megnevezése”
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-
számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
3 A megfelelő jelölendő”

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

…..a szolgáltatáskeresőn láttam és érdeklődni szeretnék, hogy…

Hívás